Amaç ve Kazanımlar

Amaç ve Kazanımlar

Geleceğin Öğretmeni Akademisi projesi ile;

 Hayatın her anını kuşatıcı bir çerçeve çizilmek istenmektedir.
 
 Gerek okul içi gerek okul dışı planlanan ve öğrencinin farklı ortamlara girdiğinde nasıl davranışlar, düşünüşler gerçekleştirdiklerini anlamaya çalışmak amacıyla öğretmen adaylarının birebir yaşam deneyimlerine katılmalarına,
 
 Gözlemleme yapmalarına,
 
 Kişilere, olaylara ve fikirlere nasıl yaklaşmaları gerektiğine dair büyük bir deneyim sunmaktadır.

 

Bu çerçevede programın amacı öğretmen adaylarını;

 ilim,  irfan ve  hüner 

yönünden geliştirmek, öğretmenlik mesleğine daha nitelikli olarak hazırlamaktır.

 Akademinin Kazanımları

 İlim ve fikriyat yönünden yapılacak ders ve okumalarla; geniş bir bakış açısı elde etme
 
 Eğitimcilerle yapılacak görüşmelerle; tecrübe aktarımı sağlama
 
 Sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikleriyle; etkin iletişim becerisi kazanma
 
 Toplumu inşa etme misyonuna sahip olan öğretmenin; mesleki temsil gücünü kuvvetlendirme
 
 Alınan eğitim ve stajlardan elde edilen tecrübeyle; daha etkin bir öğretmen olma