Öğrenci Kabul Şartları

Öğrenci Kabul Şartları

 Eğitim, 
 
 Fen-Edebiyat, 
 
 İlahiyat, İslami İlimler ve 
 
 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 
öğrencileri olmak üzere farklı fakültelerde öğrenim gören ve öğretmenlik hedefleyen lisans öğrencileri alınacaktır.