HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Geleceğin Değerli Öğretmenleri;

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) 2006 yılında öğretmenlerin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla gönüllü öğretmenler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. 

Derneğimiz, eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde değişmez ve asıl unsur olan öğretmenlere, yasalar çerçevesinde imkânlar sunmak, danışmanlık yapmak, uluslararası standartlarda proje geliştirmek suretiyle Türkiye’nin ve insanlığın geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimine destek vermek için çalışmaktadır. 

Dernek olarak amacımız, eğitim alanında üstün nitelikli hizmet veren, Türkiye’nin ve dünyanın her yerine yayılmış, geniş kitlelere ulaşmış, eğitim ile ilgili bilimsel araştırma ve raporlar üreten, eğitimde iyi örnekler ile eğitim materyalleri paylaşan özgün bir eğitim hareketi olmaktır. Derneğimiz bu çerçevede eğitimin gelişmesi için öğretmenlere ve Eğitim, Fen-Edebiyat, İlahiyat ve İslami İlimler fakültesi öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları, zirveler, paneller, sempozyumlar ve kongreler düzenlemektedir.

Amacımız;

 İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği amacına, geleceğin öğretmenleri için öngörülen yeterliliklere uygun bilgi ve becerileri kazandıracak eğitimlerin alınması,

 Katılımcıların kendi aralarındaki etkileşimi artırıcı ders içi ve ders dışı kolektif etkinlikler yoluyla kalıcı iş birliği oluşmasının temin edilmesi,

 Katılımcıların öğretmenlik mesleğine hazır olmalarının ve fark oluşturan öğretmenler olmalarının kolaylaştırılması,

 Katılımcıların çalışma hayatından önce öğretmenliği okullarda deneyimleme fırsatlarının oluşturulması.